Wie zijn we

 HR-Companion BV is eigenaar van de website CvdPas.nl. HR-Companion BV is statutair gevestigd te Maarn en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30180580. HR-Companion BV verleent adviesdiensten op het gebied van management en bedrijfsvoering en biedt trainings- en opleidingsactiviteiten met toebehoren. 

 Cookies 

 HR-Companion BV plaatst functionele cookies om de website cvdpas.nl naar behoren te laten functioneren, en analytische cookies om het gebruik van de website te kunnen meten. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens. 

 Disclaimer 

 Bij de informatie op de website cvdpas.nl maakt HR-Companion BV het volgende voorbehoud. 

Intellectueel eigendom: het gebruik van de informatie op de website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HR-Companion BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij HR-Companion BV. 

Geen garantie op juistheid: HR-Companion BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op de website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaardt HR-Companion BV daarvoor geen aansprakelijkheid. De informatie, producten en diensten op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. HR-Companion BV behoudt zich het recht voor om de producten en diensten te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. HR-Companion BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beveiliging en gegevensverwerking van de websites waarnaar hyperlinks verwijzen. 

Wijzigingen: mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op de home-page van cvdpas.nl. 

 Privacyverklaring 

 Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en werkwijze van HR-Companion BV, gevestigd op het adres Tuindorpweg 21-B, 3951 BD Maarn. HR-Companion BV verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig en vertrouwelijk gebeurt. HR-Companion BV is verwerkingsverantwoordelijke en kan via e-mailadres contact@cvdpas.nl benaderd worden. 

HR-Companion BV vraagt persoonlijke gegevens wanneer je gebruik maakt van het contactformulier, wanneer je je aanmeldt voor een activiteit of dienstverlening, of wanneer je een aanschaf doet in de webwinkel. De volgende persoonsgegevens worden hierbij gevraagd: naam, adres en woonplaats; e-mailadres; telefoonnummer. 

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonlijke gegevens. Een overzicht van je persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kun je aanvragen door te mailen naar contact@cvdpas.nl. 

Indien sprake van fotografische persoonsgegevens op de website, zal HR-Companion BV bij verzoek tot verwijderen bij eerste gelegenheid aan dit verzoek voldoen, met inachtneming van zorgvuldigheid van verificatie. 

Bewaartermijn: je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. 

Beveiliging: HR-Companion BV heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. 

Klachten: voor klachten ten aanzien van het privacybeleid kunt je je wenden tot HR-Companion BV door te mailen naar contact@cvdpas.nl, of je kunt je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht op retour bij aanschaf boek 

Na aanschaf van het boek kun je gebruik maken van het recht op retourzenden binnen 14 dagen na ontvangst. In dat geval dient het boek in originele staat en verpakking op eigen kosten te worden geretourneerd. Na terugontvangst wordt het aankoopbedrag terugbetaald. 

Annulering of verhindering bij webinars 

De inschrijving voor een webinar komt tot stand na schriftelijke aanmelding via de website en is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. 

De webinar-deelnemer kan zijn deelname via een persoonlijk emailbericht annuleren. De ontvangst van deze annulering wordt via email bevestigd. Annulering is kosteloos tot 4 weken voor aanvang van het webinar. Bij 2 tot 4 weken voor aanvangsdatum zijn de annuleringskosten 50% van het inschrijfgeld. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het webinar zijn de annuleringskosten 100% van het inschrijfgeld. 

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de eerder aangemelde deelnemer innemen. De plaatsvervanger moet vooraf via email worden aangemeld. 

HR-Companion BV kan het webinar zonder opgaaf van reden annuleren. De deelnemer krijgt dan het betaalde inschrijfgeld terug.