Skip to content

Zelfsturing verkennen

meer autonomie op de werkvloer is voor veel organisatieknelpunten een oplossing

Zelfsturing verkennen

Meer autonomie op de werkvloer is voor veel organisatieknelpunten een oplossing. In een super-praktisch traject maak je kennis met zelfsturing en wat dit voor je organisatie betekent.

Zelfsturing gaat over het toekennen van ‘regelruimte’ aan je medewerkers. Bij zelfsturing geef je je medewerkers het vertrouwen om zélf invulling te geven aan de wijze van werken. Dit vraagt een andere kijk op je organisatie. De aandacht verschuift van hiërarchie en management naar de zelfstandigheid van je medewerkers.

In de ontwerp-verkenning zoek je zorgvuldig uit wat je aan (meer) zelfsturing kunt doen. Voor welke organisatieonderdelen, en in welk tempo. De verkenning resulteert in een ontwerpplan: de bouwtekening voor je organisatie-aanpassing.